Титульна » Спеціальні послуги » Земельне досьє

ЗЕМЕЛЬНЕ ДОСЬЄ Послуга „Земельне досьє” є надзвичайно корисною для широкого кола Клієнтів, як власників земельних ділянок, так і банків, які є іпотекодержателями таких ділянок. Ця послуга також може зацікавити осіб, які мають намір набути у власність або отримати в користування певну земельну ділянку, щодо якої в такої особи є заінтересованість.
Банківські установи
можуть замовити послугу „Земельне досьє” з метою оптимізації та збільшення ефективності роботи банку при укладенні договорів іпотечного кредитування, уникнення або мінімізації можливих ризиків, пов’язаних з характеристиками та особливостями земельних ділянок, що передаються або вже перебувають в іпотеці. Зазначена послуга включає у себе комплекс робіт по визначенню правового режиму цікавої для Вас земельної ділянки та нерухомого майна, розміщеного на ній, зокрема, збір та надання інформації про нерухоме майно, що передано або передається в іпотеку, в тому числі, щодо попередніх переходів права власності, надання витягів з чергових кадастрових планів та з державного земельного кадастру, проведення земельного аудиту, що охоплює собою отримання та надання повної інформації щодо земельних ділянок, а саме, відповідність меж, конфігурації, геодезичних координат та місцезнаходження земельної ділянки

даним державного акту, відсутність накладання на суміжні земельні ділянки тощо.
Крім того, в рамках даної послуги представники банків також можуть замовити нашій Компанії здійснення перевірки та постійного моніторингу земельних ділянок, які перебувають в іпотеці банку, на предмет дотримання іпотекодавцями умов договору (зокрема, щодо заборони переоформлення державного акта на право власності на земельну ділянку через процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки або її поділу, при яких можливий обхід заборони відчуження тощо).

Послуга „Земельне досьє” стане також корисною для фізичних та юридичних осіб, що мають намір набути права на певну земельну ділянку. Земля – це цінний обмежений ресурс, тому щодня здійснюється безліч різноманітних операцій з землею. З метою запобігання потрапляння Клієнтів у „халепу”, пов’язану, наприклад, з діями недобросовісних  продавців земель, які, враховуючи відсутність повністю сформованого земельного кадастру, перепродають одну й ту саму ділянку декільком покупцям, Ви можете замовити у Юридичної компанії „Закон Перемоги” збір повної інформації про потрібну Вам земельну ділянку, що відображатиме повну та об’єктивну картину її правового режиму, наявних обтяжень та обмежень тощо.