Титульна » Новини та преса » Правові новини » Нова Інструкція з організації примусового виконання рішень

03.05.2012 Нова Інструкція з організації примусового виконання рішень

     Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 521/5 затверджено нову Інструкцію з організації примусового виконання рішень (далі – Інструкція). 
     Одночасно із набранням чинності даною Інструкцією припиняє свою дію попередня Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Мін’юста України від 15.12.99 N 74/5, крім пункту 5.11 глави 5, підпункту 5.12.5 пункту 5.12 глави 5 щодо підготовки до проведення щотижневих конкурсів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, які продовжують діяти до набрання чинності порядком реалізації арештованого державними виконавцями майна.
      Новелою Інструкції стало встановлення чітких вимог щодо форми та змісту постанов, актів, вимог, доручень та запитів державних виконавців (підп. 1.5.1. - п. 1.10. Інструкції), а також детальна регламентація процедури ознайомлення із матеріалами справи.
     Відтепер наявність або відсутність іншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевірятиме за даними Єдиного реєстру при відкритті виконавчого провадження (п. 3.8.4. Інструкції).
       На відміну від попередньої інструкції, за якою боржник мав право реалізовувати належне йому майно у строк, установлений для добровільного виконання рішення, в рахунок повного або часткового погашення боргу за наявності накладеного арешту на майно при відкритті виконавчого провадження, згідно нової Інструкції боржник може запропонувати державному виконавцю списати кошти, необхідні для виконання рішення, з його рахунку та зарахувати їх на відповідний рахунок органу ДВС з подальшим перерахуванням стягувачу (п. 3.6. Інструкції).
     Відповідно до нової Інструкції державний виконавець наділяється правом витребувати баланс, за яким він перевіряє наявність майна боржника – юридичної особи. Копію балансу державний виконавець може отримати безпосередньо у боржника або у відповідних державних органів (п. 4.1.1. Інструкції).
       Також Інструкцією запроваджено нові положення щодо захисту прав неповнолітніх. Так, згідно п. 4.5.9. Інструкції у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають неповнолітні, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Якщо такий дозвіл не надано, державний виконавець звертається до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про встановлення або зміну способу і порядку виконання. Якщо судом не встановлено (змінено) спосіб і порядок виконання, державний виконавець продовжує виконання рішення за рахунок іншого майна боржника, а в разі відсутності такого майна повертає виконавчий документ стягувачу з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України „Про виконавче провадження”, відповідно до якої виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі відсутності у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.
      Інструкція містить ряд інших нововведень, покликаних удосконалити процедуру виконавчого провадження.