Титульна » Практики » Трудові правовідносини

СУДОВА ПРАКТИКА У процесі трудової діяльності між роботодавцями і найманими працівниками можуть виникати певні суперечності та непорозуміння, які нерідко переростають у трудові спори (конфлікти).
Переважна більшість трудових спорів, незалежно від предмету та підстав їх виникнення,   вирішуються в судовому порядку.
Юристи та адвокати Юридичної компанії „Закон Перемоги” мають багатий досвід успішного представництва інтересів клієнтів у спорах, що виникають з трудових відносин, у судах всіх інстанцій, в тому числі, в місцевих та апеляційних загальних судах,  в місцевих та апеляційних адміністративних судах більшості регіонів України, у Вищому спеціалізованому суді України, Вищому адміністративному суді України та Верховному Суді України, зокрема, у наступних категоріях спорів:

 • спори, що виникають в процесі укладення, виконання та розірвання трудових договорів (в тому числі, контрактів);
 • спори щодо визнання звільнення незаконним, поновлення на попередньому місці роботи та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, зміну  формулювання причин звільнення;                                                      
 • інші спори, що виникають з трудових відносин.

ПОЗАСУДОВА ПРАКТИКА У процесі здійснення господарської діяльності будь-якого підприємства періодично виникають питання у сфері трудових правовідносин, що потребують юридичного втручання.
Юридична компанія „Закон Перемоги” надає широкий спектр правових послуг з наступних питань:

 • індивідуальна розробка проектів трудових договорів та контрактів, у тому числі з керівниками підприємств;
 • розробка колективного договору підприємства;
 • розробка внутрішньої трудової документації підприємства (посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку тощо);
 • консультування щодо порядку прийняття працівників на роботу;
 • консультування з питань оплати та охорони праці;
 • консультування з питань скорочення штату, порядку вивільнення працівників підприємства;
 • представництво інтересів Клієнта в переговорах з третіми особами з питань трудового законодавства;
 • послуги медіатора –  спеціальна послуга, що дозволяє сторонам трудового спору оперативно вирішити його в мирному порядку.