Титульна » Практики » Страхування

СУДОВА ПРАКТИКА Широкий обсяг юридичних послуг, які надає Юридична компанія „Закон Перемоги” в рамках нашої судової практики у сфері страхування, а також висока кваліфікація адвокатів та юристів Юридичної компанії „Закон Перемоги” у галузі страхового права, багаторічний досвід захисту як інтересів страховиків, так і страхувальників у судах та значна кількість виграних судових справ дозволить Вам отримати дієву судову допомогу, ефективно захистити та відновити порушені права, зокрема, у наступних категоріях справ:
      √ представництво інтересів страхових компаній у судах всіх інстанцій:

 • у спорах за позовами страхувальників про стягнення страхового відшкодування за договорами КАСКО, ОСЦПВВТЗ, страхування фінансових ризиків, майнового страхування тощо;
 • у спорах, які виникають з договорів перестрахування;
 • у справах про стягнення коштів в порядку регресу;
 • у спорах з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України щодо оскарження рішень Уповноваженого органу про застосування заходів впливу, в тому числі, у випадку зупинення (обмеження) або анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення страхової діяльності;
 • в інших спорах, які виникають з відносин страхування та перестрахування (визнання недійсними, розірвання, пролонгація, тлумачення умов договорів страхування та перестрахування тощо);

      √ представництво інтересів страхувальників в судах всіх інстанцій:

 • у справах про стягнення страхового відшкодування зі страхової компанії за договором КАСКО, ОСЦПВВТЗ, страхування фінансових ризиків, майнового страхування тощо;
 • захист інтересів фізичних і юридичних осіб у справах за позовами страхових компаній про стягнення коштів в порядку регресу.


ПОЗАСУДОВА ПРАКТИКА Юридична компанія „Закон Перемоги” надає широкий перелік спеціалізованих юридичних послуг у галузі страхування:
      √ для страхових компаній:

 • надання юридичних консультацій з різноманітних питань в галузі страхового права;
 • розробка правил добровільного страхування, типових форм договорів добровільного страхування, форм страхових актів тощо;
 • правовий аналіз документів страхового випадку, надання комплексного юридичного висновку щодо наявності підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування та можливих варіантів захисту інтересів страхової компанії;
 • надання консультацій з податкових питань, пов’язаних зі страхуванням, страховим компаніям та їх клієнтам;
 • комплексний юридичний супровід процедури заснування страхової компанії, включаючи реєстрацію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
 • надання консультацій з питань корпоративного управління і фінансування, а також виконання регуляторних вимог;
 • ліцензування страхової діяльності;
 • надання консультацій в галузі перестрахування, розроблення та аналіз договорів перестрахування;
 • досудове врегулювання спорів, що виникають з відносин перестрахування (ведення переговорів з контрагентами, підготовка юридичних висновків зі спірних питань, аналіз правової позиції Клієнта та можливих перспектив судового розгляду справи тощо);

       √ для страхувальників:

 • правовий аналіз правил страхування та договорів страхування, надання роз’яснень з приводу їх умов: прав та обов’язків страхувальника та страховика, дій страхувальника у разі настання страхового випадку, процедури виплати та підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування, а також супроводження процедури укладення договору страхування;
 • представництво інтересів страхувальника в страховій компанії з питань виплати страхового відшкодування (ведення переговорів та листування, підготовка пакету документів для виплати страхового відшкодування тощо);
 • досудове врегулювання спорів про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування.