Титульна » Спеціальні послуги » Правова медіація

ПРАВОВА МЕДІАЦІЯ У зв’язку зі значною завантаженістю державних судів та неможливістю оперативного вирішення конфлікту в судовому порядку, все частіше виникає потреба в застосуванні альтернативних способів вирішення спорів, що виникають між бізнес-партнерами у цивільних і господарських відносинах, подружжям у сімейних правовідносинах, працівниками та роботодавцями в трудових тощо.
Саме такою альтернативою є інститут медіації, що передбачає можливість в позасудовому порядку вирішити будь-який спір/конфлікт, який виник між його сторонами, в порядку та строки, що визначаються самими сторонами. 
Достатньо нова для України процедура медіації вже тривалий час широко та досить успішно застосовується в інших країнах світу. Єдиною передумовою для застосування цієї процедури є наявність вільного волевиявлення обох сторін конфлікту на його вирішення за допомогою медіатора.
Технологія медіації полягає у тому, щоб завдяки наданню можливості сторонам конфлікту сформулювати та висловити власні позиції та озвучити інтереси, розробити спільне рішення – вихід з конфліктної ситуації, який влаштує обох сторін.
Обираючи зазначену послугу, Ви зможете отримати наступні переваги порівняно із  судовим порядком вирішення спорів:

  • можливість вільного вибору сторонами конфлікту медіатора;
  • можливість застосування процедури медіації на будь-якому етапі конфліктних відносин;
  • вирішення конфлікту/спору в стислі строки;
  • можливість сторін посилатися на будь-які обставини, які, на їх погляд, мають значення для вирішення конфлікту/спору;
  • досягнення сторонами конфлікту компромісу, який задовольняє інтереси обох сторін.

Додатковою перевагою процедури медіації є також заощадження сторонами конфлікту коштів на його вирішення, оскільки при її застосуванні не потрібно витрачати кошти на послуги юристів для підготовки позовних та інших процесуальних документів, супроводження судових процесів, в тому числі представництво інтересів сторін у судах.
Застосування процедури медіації є оптимальним шляхом вирішення конфліктів  у наступних випадках:

  • коли сторонам конфлікту важливо зберегти нормальні ділові та/або особисті стосунки в майбутньому;
  • коли на ситуацію впливає емоційна складова конфлікту (наприклад, в суперечностях між партнерами, акціонерами тощо);
  • коли необхідно зберегти повну конфіденційність;
  • коли необхідно розробити всеохоплююче рішення, що врегулює існуючу проблему в цілому.

Основним пріоритетом медіації перед судовим порядком вирішення спору є досягнення результату „виграш-виграш”, замість „виграш-програш” в суді.