Титульна » Практики » Податкова практика

СУДОВА ПРАКТИКА Судові спори з податковими органами є одними з пріоритетних напрямів судової практики нашої Компанії. Ми можемо приступити до роботи над Вашим судовим спором з контролюючим органом на будь-якій стадії розгляду справи: викласти всі можливі варіанти вирішення спору, реальні перспективи судового розгляду справи та прийняття рішення на користь Клієнта, що дозволить Вам самостійно обрати найбільш прийнятний напрям подальших дій та формат необхідних юридичних послуг. Ми завжди дотримуємося позиції, що єдиний реальний ризик – це ризик примітивного мислення, а відтак,  пропонуємо Вам всі можливі варіанти для позитивного вирішення спору. Однак, якщо шанси виграти судову справу мінімальні, ми не будемо вводити Вас в оману, а розробимо  варіанти зведення до мінімуму можливих втрат та запропонуємо альтернативні шляхи досягнення бажаного результату. 
Звернувшись до Юридичної компанії „Закон Перемоги”, Ви отримаєте дієвий судовий захист Ваших інтересів в місцевих та апеляційних адміністративних судах більшості регіонів України, у Вищому адміністративному суді України та Верховному Суді України у наступних категоріях спорів з податковими органами, включаючи, але не обмежуючись:

  • спори, пов’язані з обчисленням та сплатою податку на прибуток підприємств;
  • спори, пов’язані з обчисленням та сплатою податку на додану вартість;
  • спори, пов’язані з обчисленням та сплатою плати за землю;
  • інші категорії податкових спорів.

 

ПОЗАСУДОВА ПРАКТИКА Наша мета – це Ваша юридична впевненість у будь-якій сфері діяльності, в тому числі, в такій складній та широкій як податки. Звернувшись до Юридичної компанії „Закон Перемоги”, Ви отримаєте надійного та професійного юридичного радника у сфері оподаткування. Нижче ми наводимо лише деякі види послуг з широкого спектру юридичних послуг, які надаються адвокатами та юристами Юридичної компанії „Закон Перемоги” у сфері оподаткування:

  • консультації з питань податкового планування та мінімізації оподаткування;
  • представництво інтересів Клієнта під час проведення податкової перевірки контролюючим органом з наданням необхідних поточних консультацій, надання юридичного висновку щодо правомірності дій податкового органу під час проведення перевірки, щодо правомірності винесеного за результатами перевірки рішення контролюючого органу та варіантів його оскарження; 
  • підготовка комплекту документів для відшкодування податку на додану вартість;
  • повний юридичний супровід процедури адміністративного оскарження рішень податкових органів;
  • надання будь-яких інших необхідних Клієнту юридичних послуг для ефективного захисту його інтересів у взаємовідносинах з податковими органами.