Титульна » Спеціальні послуги » Поділ майна подружжя

ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ Справи щодо поділу спільного сумісного майна подружжя є однією з найбільш складних категорій спорів, які потребують своєчасного залучення професійного юридичного радника, що має необхідний досвід ведення подібної категорії справ.
Складність процедури поділу майна подружжя викликана багатьма причинами, основними з яких є:
неможливість сторін досягти згоди щодо способів поділу майна через банальне погіршення стосунків подружжя, а відтак, небажання йти на будь-які поступки одне одному; 
недосконалість сімейного законодавства, яке, наприклад, не дозволяє у судовому порядку присудити одному з подружжя нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку), а іншому – грошову компенсацію його частки в цьому майні, без наявності згоди останнього на отримання такої компенсації. Не менш гострою є проблема з визначенням правового режиму майна, приватизованого одним з подружжя в період шлюбу, оскільки законодавець декілька разів вносив відповідні зміни до Сімейного кодексу України, одними з яких визнавав таке майно спільною сумісною власністю, іншими – особистою приватною власністю, тобто, таким, що не підлягає поділу між подружжям;
відсутність остаточно сформованої судової практики з найбільш складних питань, що виникають при поділі майна подружжя в судовому порядку. Крім вже згадуваного поділу приватизованого майна, не менше проблем виникає при поділі майна, придбаного за кредитні або інші запозичені кошти, збільшенні частки в майні одного з подружжя, наприклад, з врахуванням інтересів неповнолітніх дітей, поділі майнових прав та цінних паперів тощо.
За таких обставин, ще на початковому етапі спору для сторони, яка бажає отримати позитивний для себе результат, необхідним є залучення професійного юриста, який комплексно проаналізує проблему, вкаже на всі можливі варіанти поділу та потенційні ризики кожного з них, а також розробить дієву схему захисту у суді з врахуванням обраного Клієнтом варіанту.
Адвокати та юристи нашої Компанії мають ґрунтовні знання сімейного права та цивільного процесу, а також чималу кількість виграних судових спорів про поділ майна подружжя, що дозволяє нам професійно та результативно захищати інтереси наших Клієнтів у даній категорії справ у судах першої інстанції

та апеляційних судах,  Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховному Суді України.

У нас Ви зможете отримати юридичні послуги з представництва Ваших інтересів як у цілому, так і на окремих стадіях судового розгляду справи, що включають:
попередню експертизу матеріалів Вашої справи про поділ майна подружжя на будь-якій стадії судового розгляду, за результатами якої надається усний або письмовий висновок щодо перспективи її подальшого судового розгляду та можливих шляхів вирішення на користь Клієнта;

підготовку позовних заяв про поділ майна подружжя, інших необхідних позовних заяв (наприклад, про визнання недійсним договору про відчуження спільного сумісного майна подружжя тощо), відзивів на позовні заяви, додаткових пояснень, клопотань та заяв (в залежності від обставин справи);
підготовку апеляційних та касаційних скарг на судові рішення по справі, відзивів на апеляційні та касаційні скарги, додаткових пояснень, заяв та клопотань (в залежності від обставин справи);
підготовку заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України після їх перегляду в касаційному порядку;
підготовку заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;
представництво інтересів Клієнта на стадії примусового виконання судового рішення про поділ майна подружжя.
Послуга „Поділ майна подружжя” буде не менш корисною і для подружжя, яке має намір поділити спільне майно в добровільному порядку. Зокрема, в рамках зазначеної послуги, фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” зможуть запропонувати оптимальні варіанти поділу майна та розробити проекти необхідних цивільно-правових договорів, а також забезпечити супроводження процесу переговорів між подружжям для досягнення прийнятного для обох сторін рішення, оформлення необхідних для їх укладення документів та безпосередньо процедури нотаріального оформлення таких договорів.