Титульна » Спеціальні послуги » Ліцензія НКРЕ

ЛІЦЕНЗІЇ НКРЕ та НАЦКОМПОСЛУГ Для здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії, централізованим водопостачанням та водовідведенням необхідно отримати відповідну ліцензію, яка в одних випадках видається – Національною комісією регулювання енергетики (НКРЕ), в інших – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), і дає право на здійснення зазначеного в ній певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку.
Юридична компанія „Закон Перемоги” пропонує Вам надання повного комплексу послуг по отриманню ліцензії НКРЕ та Нацкомпослуг на будь-які види вказаної діяльності, зокрема:

  • виробництво електричної енергії (у т.ч. в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами); 
  • комбіноване виробництво теплової та електричної енергії; 
  • передачу електричної енергії (магістральними, міждержавними, локальними електричними мережами);
  • постачання електричної енергії (за регульованим/нерегульованим тарифом, оптове постачання); 
  •  виробництво теплової енергії (в т.ч. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
  • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, а також постачання теплової енергії;
  • транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу; 
  • постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом; 
  • зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
  • централізоване водопостачання та водовідведення.

 

Зазначена послуга надає нашим Клієнтам можливість заощадити свій час на збір, подання та узгодження необхідних документів до НКРЕ та Нацкомпослуг, а також у максимально стислі строки отримати бажану ліцензію.

Крім того, наша Компанія допоможе Вам отримати дублікат ліцензії (у разі втрати оригіналу), переоформити діючу ліцензію (у разі зміни Ваших реквізитів), продовжити дію ліцензії на новий термін, поновити дію зупиненої ліцензії, а також, за необхідності, анулювати ліцензію.