Титульна » Практики » Корпоративна практика

СУДОВА ПРАКТИКА Без особливих перебільшень корпоративні спори за своїм характером належать до категорії найскладніших, що обумовлено кількістю і складом учасників, наявністю, зазвичай, не однієї, а декількох пов’язаних позовних вимог, а також недосконалістю українського корпоративного законодавства.
Реалії сьогодення свідчать, що більшість виникаючих корпоративних спорів передаються на вирішення в судові інстанції, а збільшення їх чисельності підштовхнуло законодавця на виділення їх як окремої категорії спорів, що підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.

До корпоративних спорів належать, зокрема, ті, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства.

Для ефективного вирішення в судовому порядку будь-яких корпоративних спорів необхідний професійний юридичний підхід, що забезпечить системне вивчення існуючої проблеми та обрання найбільш прийнятної моделі захисту прав Клієнта - сторони корпоративного спору.  

Адвокати та юристи Юридичної компанії „Закон Перемоги” мають багаторічний досвід успішного ведення корпоративних спорів у судах всіх інстанцій та досконально володіють всіма тонкощами судового розгляду даної категорії спорів, зокрема:

      √ Спорів, пов’язаних з реалізацією і захистом корпоративних прав:

 • про визнання недійсними рішень загальних зборів, інших органів управління товариства;
 • про визнання недійсними правочинів, вчинених з перевищенням повноважень та з інших підстав;
 • про стягнення сум дивідендів;
 • про спонукання товариства провести аудиторську перевірку;
 • спори, пов’язані з реалізацією права учасника товариства на інформацію тощо.

      √ Спорів, пов’язаних з набуттям, передачею та припиненням корпоративних прав:

 • про визнання права власності на частку в господарському товаристві;
 • спори, пов’язані з виключенням учасників товариства;
 • спори, пов’язані з оцінкою вкладів засновників та відчуженням корпоративних прав;
 • спори, пов’язані з порушенням переважного права акціонерів на придбання акцій тощо.

      √ Спорів, пов’язаних з визнанням установчих документів господарських товариств повністю або частково недійсними.

Крім того, наші Клієнти можуть скористатися спеціальною послугою Компанії – „Корпоративний конфлікт”, у рамках якої нами буде розроблено та запропоновано дієві варіанти виходу з конфлікту будь-якої складності та тривалості, незалежно від стадії його розвитку.

 

ПОЗАСУДОВА ПРАКТИКА Корпоративна позасудова практика Юридичної компанії „Закон Перемоги” охоплює широкий обсяг юридичних послуг зі створення та реєстрації підприємств усіх форм власності, їх філій та представництв, ліквідації, реорганізації та реструктуризації підприємств (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення), а також корпоративного управління.
   √ Створення, реорганізація та реструктуризація, ліквідація суб’єкта господарювання:

 • консультування з питань найбільш оптимальної організаційно-правової форми та системи оподаткування нового суб’єкта господарювання;
 • формування пакету документів, необхідного для реєстрації нового суб’єкта господарювання;
 • комплексний юридичний супровід процедури створення та реєстрації нового суб’єкта господарювання, реєстрації зміни місцезнаходження, найменування підприємства, зміни керівника підприємства та будь-яких інших змін до установчих документів, а також процедури ліквідації суб’єкта господарювання;
 • правовий супровід процедури одержання необхідних ліцензій та дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.

      √ Корпоративне управління:

 • юридичні консультації з питань корпоративного управління компанією;
 • проведення аудиту існуючої корпоративної системи управління;
 • розробка внутрішніх корпоративних документів компанії та/або правовий аналіз існуючих внутрішніх корпоративних документів компанії з наданням пропозицій щодо внесення до них необхідних змін та доповнень;
 • повний комплекс юридичних послуг у сфері корпоративних фінансів, корпоративного аудиту та корпоративної безпеки бізнесу;
 • послуги корпоративного секретаря.