Титульна » Спеціальні послуги » Консультант з проблемної заборгованості

КОНСУЛЬТАНТ З ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Останнім часом спостерігається тенденція постійного зростання обсягу проблемної заборгованості у банківському секторі економіки України. У зв’язку зі складною економічною ситуацією в країні та значним зменшенням рівнів доходів населення боржники банків все частіше припиняють повертати банкам позичені кошти, що, у свою чергу, змушує банки звертати стягнення на заставлене майно боржників та їх поручителів. За таких обставин, у більшості випадків, між сторонами зазначених правовідносин виникає конфлікт, вирішення якого сторони передають до судових інстанцій, внаслідок чого такі спори тривають досить довго та врешті-решт, як правило, не приносять сторонам бажаного результату у зв’язку з понесенням значних фінансових затрат на супроводження судового розгляду справи першою, апеляційною та касаційною інстанціями, виконання судового рішення, а також додатковими ризиками для кожної із сторін спору, як, наприклад, ризику виводу боржниками майна, переданого банку в іпотеку, ризику оскарження боржниками кредитних та іпотечних договорів (для банків), та ризику істотного збільшення суми заборгованості за кредитними договорами за рахунок нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань, ризику  втрати заставленого майна та його продажу за заниженою вартістю, що не завжди дозволяє навіть покрити суму заборгованості перед банком (для боржників). 
Як свідчить практика, для вирішення суперечностей між банками та їх боржниками доцільно залучати незалежну сторону – консультанта з проблемної

заборгованості, який на підставі комплексного аналізу ситуації, що склалася між сторонами, запропонує Вам найбільш оптимальний та ефективний з точки зору грошових та часових затрат варіант вирішення конкретного спору.

Послуга „Консультант з проблемної заборгованості” буде корисною для боржників банків, які мають непогашену заборгованість та мають намір зберегти за собою права на заставлене майно.
Зокрема, в рамках зазначеної послуги, фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” зможуть розробити різноманітні схеми законного виводу нерухомого майна з іпотеки, запропонувати варіанти оскарження кредитних та іпотечних договорів з підстав їх невідповідності чинному законодавству, забезпечити супроводження судових процесів за участю Клієнта-боржника, а також від імені Клієнта-позичальника брати участь у переговорах з банком з метою мирного врегулювання спору та досягнення компромісного для обох сторін рішення.

Для банків
вказана послуга надає можливість отримати комплексний юридичний супровід процедури повернення проблемної заборгованості, включаючи виявлення та попередження можливих для банків ризиків на підставі аналізу кредитних справ конкретних позичальників, супроводження процедури повернення проблемної заборгованості в судах та органах державної виконавчої служби, розробку компромісних варіантів повернення заборгованості та супроводження процесу переговорів з боржниками та поручителями з метою мирного врегулювання спору та досягнення прийнятного для обох сторін рішення.