Титульна » Практики » Інші практики

АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” надають правові послуги у наступних справах, що належать до сфери адміністративної юрисдикції:

 • спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
 • спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
 • спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;
 • спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
 • спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;
 • щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ Фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” здійснюють представництво інтересів клієнтів у справах, пов’язаних із захистом авторських та суміжних прав, а також об’єктів промислової власності: торговельних марок, комерційних найменувань, винаходів, промислових зразків, корисних моделей тощо, в тому числі:

     √ в адміністративних судах:

 • справи, що виникають із спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, де однією із сторін є суб’єкт владних повноважень, щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи актів індивідуальної дії), дій або бездіяльності (ст. 2, 17 КАС України).

     √ у судах загальної юрисдикції справи:

 • у цивільному провадженні ті, що виникли із спірних відносин у сфері права інтелектуальної (ст. 15-17 ЦПК України);
 • про адміністративні правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності (ст. 221 КпАП України);
 • кримінальні щодо злочинів, вчинених у сфері права інтелектуальної власності (ст. 15 КПК України).

     √ у господарських судах:

 • спори, що виникають із спірних правовідносин у сфері  інтелектуальної власності між підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами (у тому числі іноземними), громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (ст. 1, 12 ГПК України).

МКАС ТА ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України) є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України „Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року, Положенням про Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України і Регламентом.
Фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” здійснюють представництво інтересів суб’єктів господарювання у МКАС при ТПП України у наступних спорах:

 • з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;
 • спорах підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спорах між їх учасниками та їх спорах з іншими суб'єктами права України.

Крім того, клієнти нашої Компанії отримують захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів в третейських судах.

 

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  Виконавче провадження є завершальною і нерідко  вирішальною стадією судового розгляду справи, яке дає можливість стягувачам отримати в натурі те, що присуджено до стягнення судовим рішенням.
Фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” мають значний досвід представництва  інтересів фізичних та юридичних осіб в органах Державної виконавчої служби, зокрема, за наступними напрямками:

 • примусового виконання судових рішень, які набули законної сили;
 • відстрочка або розстрочка виконання рішень суду;
 • зміна способу та порядку виконання, зупинення виконання, поворот виконання судових рішень;
 • визнання та виконання в Україні рішень міжнародних комерційних арбітражів та іноземних судів;
 • оскарження дій, бездіяльності та рішень органів Державної виконавчої служби з різних підстав;
 • визнання виконавчих документів такими, що не підлягають виконанню тощо.