Титульна » Практики » Банківська практика

СУДОВА ПРАКТИКА Останнім часом спостерігається тенденція постійного зростання обсягу проблемної заборгованості у банківському секторі економіки України. У зв’язку зі складною економічною ситуацією в країні та значним зменшенням рівнів доходів населення боржники банків все частіше припиняють повертати банкам позичені кошти, що, у свою чергу, змушує банки звертати стягнення на заставлене майно боржників та їх поручителів. За таких обставин, у більшості випадків, між сторонами зазначених правовідносин виникають  конфлікти, вирішення яких найчастіше відбувається в судовому порядку.
Враховуючи значимість такої категорії справ як для банків, так і для їх боржників, та існування досить високих ризиків для обох сторін конфліктних правовідносин, як то:

     √ для банків:

 • ризик виводу з іпотеки боржниками майна, переданого банку;
 • ризик оскарження боржниками кредитних та іпотечних договорів тощо;

     √ для боржників:

 • ризик істотного збільшення суми заборгованості за кредитними договорами за рахунок нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань;
 • ризик втрати заставленого майна та його продажу за заниженою вартістю, що не завжди дозволяє навіть покрити суму заборгованості перед банком,
  доцільним є залучення професійних юристів до супроводження зазначених судових процесів.

Не менш поширеними є спори, що виникають з договорів банківського вкладу та банківського рахунку.
Як свідчить практика, основними порушеннями в даній сфері є невиконання або неналежне виконання сторонами договірних зобов’язань, що полягають у порушенні договірних строків, односторонній зміні умов договорів, несанкціонованому списанні коштів з рахунків тощо. 

Фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” мають значний досвід ефективного представництва інтересів Клієнтів (як банків, так і позичальників та поручителів) у судах різних інстанцій та спеціалізацій у справах різного рівня складності, зокрема:

 • про стягнення заборгованості за кредитними договорами;
 • про звернення стягнення на заставлене майно;
 • про визнання недійсними кредитних та іпотечних договорів;
 • про визнання припиненими зобов’язань поручителів;
 • інші справи, пов’язані з виконанням кредитних договорів;
 • справи про повернення депозитів.

 

ПОЗАСУДОВА ПРАКТИКА Залучення досвідченого та кваліфікованого юридичного радника ще на стадії планування вступу у банківські правовідносини значно знижує потенційні ризики для їх сторін. При укладенні кредитних договорів, а особливо при переданні власного майна в заставу, дуже важливо досконально розбиратися в тонкощах термінології та чітко усвідомлювати правові наслідки вчинення вказаних правочинів. Саме тому важливим є отримання професійної консультації незалежного юриста вже на цьому етапі, що дозволить потенційним позичальникам уникнути укладення кредитних та іпотечних договорів на невигідних умовах та з прихованими ризиками.  
Фахівці Юридичної компанії „Закон Перемоги” надають консультації банківським установам, а також фізичним та юридичним особам – клієнтам банків з будь-яких питань, що виникають у процесі їх взаємодії, зокрема:

     √ для банків:

 • виявлення та попередження можливих для банків ризиків на підставі аналізу кредитних справ конкретних позичальників;
 • розробка компромісних варіантів повернення заборгованості та супроводження процесу переговорів з боржниками і поручителями з метою мирного врегулювання спору та досягнення прийнятного для обох сторін рішення;
 • комплекс робіт по визначенню правового режиму земельних ділянок та нерухомого майна, розміщеного на них, що передані або плануються передаватися в іпотеку банку, з метою виявлення всіх можливих ризиків та уникнення проблем, здійснення перевірки та постійного моніторингу земельних ділянок, які перебувають в іпотеці банку, на предмет дотримання іпотекодавцями умов договору, що проводиться в рамках спеціальної послуги„Земельне досьє”;

      √ для позичальників:

 • консультування з питань кредитування (підбір найвигідніших для Клієнта умов отримання кредиту, аналіз проектів кредитних договорів з метою виявлення та мінімізації можливих ризиків для Клієнта);
 • представництво інтересів Клієнта на досудовій стадії врегулювання спору з метою уникнення судової тяганини (підготовка проектів претензійних документів, угод, участь у переговорах тощо);
 • юридичний супровід відкриття банківського рахунку для фізичних та юридичних осіб (підготовка повного пакету документів та укладення договору про відкриття рахунку в банківській установі).